Koninklijke Vereniging der oud-Troepskinderen, Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger.

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning is TPCI een vereniging zonder winstgevend doel, voor oudleerlingen van de Voorbereidende Instellingen aan de Officierenscholen van het Belgisch Leger (VIOS):  Pupillen-, Cadetten- en Intermachtenscholen, Centrale School en Voorbereidende Divisie op de KMS (VDKMS), evenals de leden en gewezen leden van het burger en militair personeel.

Zijn sociale zetel bevindt zich Renaissancelaan 30, 1000 Brussel.

 • fp6
  Laeken - Laken
 • fp13
  Saffraanberg
 • fp15
  Lier
 • fp15
  Aalst
 • fp14
  Bouillon
 • fp11
  Seilles
 • fp10
  Sint-Denijs-Westrem
 • fp12
  Namur
 • fp16
  Saffraanberg
 • fp5
  Aalst

Word lid van onze vereniging ! Door lid te worden krijgt u de volgende diensten : 

    Alumni Lid TPCI
Algemene info betreffende TPCI   Ja Ja
Agenda van de activiteiten   Ja Ja
Lijst van de oud-leerlingen   Ja Ja
Het delen van informatie   Ja Ja
Foto Album   - Ja
Alle TPCI tijdschriften   - Ja
Toegang tot de documenten   - Ja
Uitnodiging voor de activiteiten   - Ja
Kost    Gratis 10 €/jaar
    Inschrijving Inschrijving

 

 

 

 

TPCI publiceert een trimestrieel tijdschrift met historische artikels, nieuws van de VDKMS en van de Vereniging.

 

 Ontdek een exemplaar door hier te klikken !

 

 

TPCI doelstellingen

 1. Bijdragen tot het materiële, intellectuele en morele welzijn van de leerlingen van de Voorbereidende Instellingen aan de Officierenscholen van het Belgisch Leger (VIOS). Een voortdurende zorg voor hen is het voornaamste voorwerp van de Vereniging.
 2. De geest van broederlijkheid en onderlinge hulp tussen de gewezen troepskinderen, pupillen, cadetten, intermachters en leerlingen van de VDKMS van het Leger behouden (Oud leerlingen van de VIOS -OLVIOS).
 3. Onder hen en eventueel buiten de Vereniging de vaderlandsliefde, de trouw aan de dynastie en de nationale instellingen onderhouden.
 4. Gebeurlijk medewerking verlenen aan alle werken die een analoog doel nastreven.

Login